ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

  1. Taraflar

                 1.1.     İşbu Üyelik Sözleşme’si (“Sözleşme”) bir tarafta,

(a)İletişim: Beytepe Mahallesi 1814 Sokak No: 33/1 Çankaya/ANKARA (bundan böyle “Beauty Omelette” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta

(b) http://cosmetics.beautyomelette.com internet sitesi (“Site”) kullanıcısı (“Kullanıcı”)

arasında (Sözleşme içerisinde Kullanıcı terimi ziyaretçi ve üye ayrımı olmaksızın tüm kullanıcıları; üye ise yalnızca kayıtlı olan kullanıcıları kapsayacak şekilde kullanılmıştır) aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir.

                 1.2.       Sözleşme’de Beauty Omelette ve Kullanıcı ya da Üye ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

  1. Sözleşme’nin Konusu

                 2.1.     Site, herkesin kullanımına açık olup, Beauty Omelette Kullanıcılarına ürün tedariği ve hizmet sağlayan bir elektronik ticaret servisidir. Bu hizmet yalnızca Site üzerinden sağlanmaktadır.

                 2.2.     Kullanıcı, Site’de kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra üye sıfatını kazanacaktır. Üye sıfatını kazanan kişiler işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uymak koşulu ile elektronik posta adresi ve şifresini girerek Site’yi kullanmaya başlayabilir. Site’nin kullanılması Kullanıcı tarafından işbu üyelik sözleşmesinin okunduğunu ve kabul edildiğini gösterir. Bu nedenle işbu Sözleşme, üye olmayan ve Site’nin hizmetlerinden sınırlı biçimde yararlanan ziyaretçiler de dahil olmak üzere tüm kullanıcılar için bağlayıcı olup, bu Site’yi kullanan tüm ziyaretçi ve üyeler bu Sözleşme hükümlerine uygun olarak hareket etmeyi taahhüt etmiş olmaktadır.

                 2.3.     Beauty Omelette aşağıda belirtilen koşulları, mevzuat veya işbu Sözleşme uyarınca gerektiği zaman, kendi takdiriyle değiştirme ve değişiklikleri Kullanıcı’ya bildirme hakkını saklı tutmaktadır.

  1. Üyenin/Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

                 3.1.     Kullanıcı, Site’de sunulan hizmetlerden yararlandığı süreç boyunca, Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Beauty Omelette’nin hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirime uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu bildirimlere ve kanunlara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai, mali her türlü sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır.  

                 3.2.     Kullanıcı, Beauty Omelette tarafından Site’de sunulan hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri veya sınai haklarına (telif, marka veya patent, vs.) halel getirecek/haklarını ihlal edecek tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca başkalarının, Beauty Omelette üzerinden verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde (spam, virüs, truva atı, vb.) bulunamaz. Kullanıcı, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı kabul ve taahhüt eder.

                 3.3.     Kullanıcı ve/veya Üye, cosmetics.beautyomelette.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, verdiği bilgilerin değişmesi durumunda ilk fırsatta ve kanunen bir süre öngörülmüş ise süresi içerisinde bu bilgileri güncelleyeceğini ve bu bilgilerin doğru olmaması halinde Beauty Omelette’nin bu sebeple uğrayacağı tüm zararları tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.

                 3.4.     Üye, Beauty Omelette tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Üye’nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Beauty Omelette’ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Beauty Omelette’nin söz konusu izinsiz kullanımından kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

                 3.5.    cosmetics.beautyomelette.com  internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen Kullanıcıların/Üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Beauty Omelette ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Beauty Omelette’nin Kullanıcının/Üye’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

                 3.6.     Kullanıcı/Üye, cosmetics.beautyomelette.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Beauty Omelette’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

                 3.7.     Kullanıcı/Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı taahhüt etmektedir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye’ye aittir.

                 3.8.     İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Kullanıcı/Üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup Beauty Omelette’yi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Beauty Omelette’nin Kullanıcı’ya/Üye’ye karşı Sözleşme’ye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

                 3.9.     Site’de, Kullanıcılara bilgi ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler Kullanıcı’ya aittir. Beauty Omelette tarafından bu linklere Site içeriğinde sadece Kullanıcılara bilgi ve kolaylık sağlamak amacıyla yer verilmektedir.

              3.10.      Kullanıcı, istediği herhangi bir zamanda, e-mail listesinden çıkmak istemesi durumunda e-maillerin alt kısmında bulunan “E-bülten listemizden çıkmak için lütfen tıklayınız” linkine tıklayarak tek tıkla, kolayca e-mail Kullanıcılığından çıkabilir. Üye, üyelikten ayrılması veya üyeliğinin Beauty Omelette tarafından sonlandırılması durumunda Beauty Omelette’den herhangi bir hak talep edemez.

  1. Beauty Omelette’nin Hak ve Yükümlülükleri

                 4.1.     Beauty Omelette’nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde Üye’nin üyeliğini silme, Üye’ye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Beauty Omelette’nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

                 4.2.     Site’de sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Site’nin içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların, seslerin her türlü hakkı saklıdır; aksi belirtilmedikçe, ticari ya da kişisel amaçlarla, izinsiz kullanılamaz. Beauty Omelette’nin izni ve onayı olmaksızın, Site’de yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya link vermek yasaktır. Beauty Omelette, kendi takdirine göre, Site’de yer alan içeriklerin kişisel kullanım amacı dışında; izin ve onayı alınmaksızın ticari vb. gibi amaçlar ile kullanıldığını tespit ettiği üyelerin üyeliklerine son verme hakkına sahiptir.

                 4.3.     cosmetics.beautyomelette.com internet sitesi yazılım ve tasarımına ilişkin olarak Beauty Omelette hak sahibi olup Kullanıcı, Beauty Omelette’nin Site’de yer alan telif haklarına tabi çalışmalarını hiçbir surette kullanamaz, satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, işleyemez, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz, hazırlayamaz. Ayrıca Site’nin tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı Beauty Omelette’ye ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde, Kullanıcı, Beauty Omelette’nin uğramış olduğu veyahut uğrayabileceği tüm zararlardan sorumlu olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Beauty Omelette tarafından Site’nin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde Siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Site’ye erişilen tarih ve saat, Site’de bulunulan sırada erişilen sayfalar ve Site’ye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

                 4.4.     Üye aksini bildirmediği sürece Beauty Omelette ve iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb. iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Beauty Omelette’nin iletişim merkezine iletebilir.

                 4.5.     Beauty Omelette, Site’nin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Site’de kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

                 4.6.     Beauty Omelette, Sözleşme’nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

                 4.7.     Beauty Omelette, işbu Sözleşme uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme e-mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, Üye işbu Sözleşme’nin onaylamasıyla birlikte bilgilendirme e-maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye, e-mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “Hesabım” kısmındaki “Üyelik Bilgileri” bölümünde e-mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

  1. Gizlilik ve Kişisel Verilerin İşlenmesi

                 5.1.     Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi gerekli olduğundan tarafımızdan toplanmakta ve işlenmektedir;

Sipariş oluşturma esnasında kullanılan kredi kartı bilgileri hiçbir şekilde sistemlerimizde saklanmaz.

                 5.2.     Hizmetlerimiz ve kampanyalarımızdan sizleri haberdar edebilmemiz ve sizlere daha etkin bir hizmet sunabilmemiz amacıyla E-bültenlerimize veya Site’ye üye olmanız halinde bizlerle:

bilgilerinizi paylaşmaktasınız. Bu bilgiler haricinde, site ziyaret sıklığı ve zamanları, sipariş verilme zamanları ve sipariş anındaki IP adresi, ziyaret edilen ürün sayfalarının ve sipariş verilen ürünlerin istatistikleri gibi toplu istatistiksel veriler de, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla tarafımızca toplanır ve kullanılabilir.

Toplamış olduğumuz veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında hazırlanan Beauty Omelette Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve diğer ilgili politikalarımız uyarınca işlenecek, saklanacak ve aktarılacaktır.

                 5.3.     Yukarıda anılan amaçlarla kaydedilen kişisel bilgileriniz hakkında bilgi alma hakkınız vardır. Bilgileriniz yanlış, eksik ya da alakasız ise, bilgilerin düzeltilmesi ya da silinmesi taleplerinizi [[email protected]] kayıtlı elektronik posta adresine veya [Beytepe Mahallesi 1814 Sokak No: 33/1 Çankaya/ANKARA] adreslerine  iletebilirsiniz. Buna ek olarak, pazarlama bünyesinde kullanılan kişisel verilerinizin onay iznini istediğiniz zaman geri alabilirsiniz. (örn. Haber bültenlerinin gönderilmesi ya da e-posta adresinize tekliflerin gönderilmesi). Söz konusu verileriniz Beauty Omelette mevzuata uygun şekilde saklanacak, silinecek, yok edilecek ve imha edilecektir.

                 5.4.     Site’de toplanan bilgiler, Kullanıcılara daha iyi hizmet vermek ve Beauty Omelette’in sunduğu taahhütleri karşılamak amacı ile yurtiçinde ve yurtdışında birlikte çalışılan firmalarla (kargo, çağrı merkezi, veri tabanı vb. hizmetleri firmaları ile), Beauty Omelette’nin ait olduğu grup firmaları ve kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ilgili devlet mercileri ile paylaşılabilir. Ancak; verileriniz her hâlükârda Beauty Omelette tarafından korunmakta ve verilerinizin paylaşıldığı tüm firmaların da aynı önem ve gizlilik seviyesinde hareket edilmesi sağlanmaktadır.

                 5.5.     Yukarıda açıklananların ve KVKK’da izin verilenlerin dışında, bilgileriniz herhangi bir şekilde 3. şahıs ya da tüzel kişilerle paylaşılmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satılmamaktadır.

                 5.6.     Kullanıcı bilgilerinin güvenliğine büyük önem vermekte ve bunu sağlamak adına en ileri teknolojiye sahip araçlarla çalışmaktadır. Sitemizin güvenliğini sağlamak amacı ile güvenli ortamlarda her türlü fiziksel, elektronik ve yönetimsel önlem alınmıştır. Tüm bilgiler yurtiçinde ve yurtdışında yer alan güvenli sunucularda saklanmakta ve yedeklenmektedir.

  1. Çerez Kullanımı

                 6.1.     Sitemizde ziyaretiniz sırasında bilgisayarınıza kaydedilen küçük veri dosyaları olarak tanımlanabilecek “çerez”ler (cookie) kullanılmaktadır. Bu dosyalar, sitemizde alışverişinizi daha verimli ve güvenli hale getirmek amacı ile kullanılan endüstri standartlarıdır ve tüm alışveriş sitelerinde kullanılırlar.

                 6.2.     Bu dosyaları kullanmak istememeniz ya da kullanıldığında haberdar edilmek istemeniz halinde internet tarayıcınızda gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz.

                 6.3.     İnternet sayfaları birden fazla konumda Cookies denilen çerezleri kullanmaktadır. Bunların işlevi, sunumumuzun kullanıcı için daha yakın, etkili ve güvenli hale getirilmesidir. Çerezler, bilgisayarınıza bırakılan ve tarayıcınızın belleğe aldığı küçük metin dosyalarıdır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez.

                 6.4.     Beauty Omelette bu amaçla ayrıca analiz araçlarını, örneğin Google, Facebook ve Twitter kullanmaktadır.

                 6.5.     Kullanılan çerezler aşağıdaki tabloda sayılmıştır:

Çerez Türü

Açıklama

Oturum Çerezleri

İnternet sitesinden ayrılana dek cihazlarınızda tutulan geçici çerezleri ifade eder.

Kalıcı Çerezler

Kalıcı çerezler ise cihazınızın sabit diskinde uzun süreler kalan türde çerezler olup kullanım süreleri birkaç günden birkaç yıla kadar değişiklik gösterebilmektedir.

Zorunlu Çerezler

İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların sitede sunulan hizmetlerden ve gezinme özelliklerinden yararlanmaları için tutulmaları mecburidir. Örneğin, tarafımızdan gönderilmemekle birlikte, sitemizde ilginizi çeken haberleri paylaşabilmeniz veya ilgili platformdaki hesaplarımıza erişebilmeniz için sosyal medya ağları tarafından cihazınıza gönderilen sosyal medya paylaşım çerezleri birer zorunlu çerezdir.

İşlevsel ve Analitik Çerezler

Tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılır ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içerir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kişisel bilgilerinizi içerebilir. Örneğin sitemizde dil tercihinizi kaydeden çerezler birer işlevsel çerezdir.

Ticari Çerezler

İlgi alanlarınız ve seçimleriniz doğrultusunda hedeflediğiniz ürün/içeriğe benzer nitelikli olanların sunulması, daha gelişmiş ve kişiselleştirilmiş bir reklam portföyü sunarak kullanım deneyiminizi artırmaya yarar.

                 6.6.     Tarayıcınızı veya uygulamanızı veya buna ait işletim sistemini (iOS, Android, Windows) gerekli şekilde ayarlayarak bu tür verilerin aktarılmasına engel olabilirsiniz, ancak bu durumda, sunulan içeriğin veya hizmetin sorgusu, kullanımı veya işlevselliğinde sorun çıkabilir.

                 6.7.     Çerez metinlerinin içeriği çoğu zaman yalnızca mühendislerin işleyebileceği nitelikte olup çerezler ile ilgili daha detaylı ve anlaşılabilir bir dil üzerinden bilgi almak   isteyen ziyaretçilerimizin www.allaboutcookies.org veya www.aboutcookies.org (İngilizce) adreslerini ziyaret etmeleri önerilir.

  1. Sözleşme’nin Feshi

                 7.1.     İşbu Sözleşme Üye’nin üyeliğini iptal etmesi veya Beauty Omelette tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Beauty Omelette Üye’nin Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Üye’nin üyeliğini iptal ederek Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

  1. İhtilafların Halli

                 8.1.     İşbu Sözleşme’ye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

  1. Yürürlük

                 9.1.     Üye’nin, üyelik kaydı yapması Üye’nin Sözleşmesi’nde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve Sözleşme’nde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Üye’nin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.